Privacy policy
KLAAR respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens zullen zonder uw toestemming onder geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden, met uitzondering van de partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren en organiseren van uw vraag aan KLAAR.

Copyright
Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van klanten van KLAAR, waarbij het niet is toegestaan de site of het werk op de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van KLAAR is het niet toegestaan deze site of het werk op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie. De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er worden geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. KLAAR is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan en acht zichzelf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site.